Osvetlení

Internetová prezentace prosvětlenější má za cíl blíže osvětlit možnosti energetické optimalizace za účelem dosažení vyšších energetických úspor veřejného a průmyslového osvětlení. Společnost AKTÉ nabízí komplexní služby od návrhů energeticky optimalizovaného osvětlení, přes realizaci a správu osvětlovací soustavy až po projekční a inženýrskou činnost, k realizaci energeticky úsporného osvětlení, nebo k energetické optimalizaci stávající osvětlovací soustavy.

Nabízíme pomoc i při financování osvětlení a to například odkladem splatnost o 360 dní od předání realizované osvětlovací soustavy, nebo můžete náklady na realizaci osvětlení splácet postupně jen z toho co na energetických úsporách ušetříte.

Návratnost investice do energetické optimalizace osvětlení

Amplitudová plynulá regulace osvětlení a fázová plynulá regulace osvětlení švýcarské firmy INTELUX AG vede až k 40% úspoře elektrické energie což umožňuje návratnost investice do regulace osvětlení v rozmezí 1,5 až 3 let.

Námi nabízená řešení ovšem nevedou jen k úspoře energií, ale i k razantní úspoře nákladů na údržbu osvětlovací soustavy, například námi používaný systém amplitudové regulace Reverberi prodlouží životnost výbojem až o polovinu.

Při využití splácení z energetických úspor nevynaložíte dokonce žádné investice a nejpozději do 3 let začnete na úspoře elektrické energie finančně profitovat.

Kde nabízíme energetickou optimalizaci osvětlení

Energetická optimalizace průmyslového osvětlení: hal, skladů, výrobních areálů, veřejného osvětlení, osvětlování sportovišť: venkovních i vnitřních, architektonického osvětlení.

AKTÉ systém regulace osvětlení REVERBERI, švýcarská technologie INTELUX AG, využívající k regulaci jednotek INTELUX NG.